HM_debat-instituut_header

Een nieuwe
toegankelijke huisstijl

Stichting Nederlands
Debat Instituut

Een huisstijl en website die past bij elk onderwijsniveau. Dat was één van de wensen van Stichting Nederlands Debat Instituut. Hallo Mondo maakte een toegankelijke huisstijl en een overzichtelijke website vol kleur, zonder dat deze kinderachtig of schools aandoet.

HM_debat-instituut_logo

Over de stichting

Stichting Nederlands Debat Instituut (SNDI) wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren overtuigender durven spreken, zorgvuldiger leren luisteren en altijd nieuwsgierig blijven naar de ideeën van anderen. De stichting organiseert landelijke debattoernooien, geeft debattrainingen in de klas, verzorgt nascholing aan docenten en ontwikkelt lesmateriaal voor honderden scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.

HM_debat-instituut_workshop

Voortraject

De website van SNDI bevat veel content. Om tot een overzichtelijke indeling te komen, gaf Hallo Mondo samen met tekstschrijfster Noortje van Dorp een workshop aan het SNDI-team. Die middag werd de basis gelegd voor de invulling van de website.

Flowchart en wireframes

Hallo Mondo werkte de uitkomsten van de workshop uit in een overzichtelijk flowchart en klikbare wireframes. Zo kon in een vroeg stadium worden getest of alle content een duidelijk plek kon krijgen in de site. Daarna volgde het ontwerptraject en kregen alle pagina’s vorm. Voordat de site werd gebouwd, kon de stichting nog in een online mock-up door de site klikken en deze beoordelen.

HM_debat-instituut_flowchart2
HM_debat-instituut_interactieve-mock-up4
HM_debat-instituut_interactieve-mock-up3

Dankzij interactieve wireframes kan in en vroeg stadium getest worden of de content compleet én vindbaar is

HM_debat-instituut_debatmarathon

Daarna volgt het ontwerptraject waarbij alle pagina's vorm krijgen

Website

De sfeer op de website is belangrijk. Er is bewust gekozen voor veel ruimte voor fotografie, omdat deze het gevoel van debatteren duidelijk overbrengt. Ook bevat het ontwerp voldoende ruimte voor verdieping en achtergrondinformatie. Omdat de website veel content en gelaagdheid bevat, koos Hallo Mondo voor een overzichtelijk menu. Een deel van de verdiepende content wordt aangeboden in downloadbare pdf’s, om té lange teksten op de website te voorkomen.

De website is
kleurrijk, maar niet kinderachtig of schools

HM_debat-instituut_CTA1

Duidelijke calls to action

Het was de wens van de stichting dat de website veel kansen zou bieden voor bezoekers om contact op te nemen. Op elke pagina een duidelijke call to action. Hallo Mondo ontwierp hiervoor verschillende vormen. Hele persoonlijke contentblokken waarbij je contact op kan nemen met een werknemer, maar ook korte calls to action met pakkende illustraties en aansprekende teksten.

HM_debat-instituut_CTA3

De CTA's zijn vriendelijk en subtiel in de website verwerkt

HM_debat-instituut_huisstijlelementen

Huisstijl

De nieuwe huisstijl en het nieuwe logo van de stichting moesten toegankelijk, beeldend, kleurrijk, eenvoudig, overzichtelijk en down to earth zijn. En juist niet elitair, speels of schools. Deze uitgangspunten zie je duidelijk terug in zowel de website als andere uitingen van de stichting.

HM_debat-instituut_templates

Voor de downloadbare pdf's maakte Hallo Mondo een flexibel template

Voor de lesmaterialen is een set stijlvolle illustraties ontwikkeld

HM_debat-instituut_spreekwolkje

Kenmerkend spreekwolkje

Een herhalend element in de huisstijl zijn spreekwolkjes. Deze zijn in het logo verwerkt en komen ook terug in bijvoorbeeld titels en de banner op de homepage. Deze spreekwolkjes geven een speels effect en zorgen door de herhaling voor een krachtig visueel geheel.

HM_debat-instituut_3sites

De nieuwe stijl past mooi tussen de speelsere VMBO-site en de zakelijke BV-site

Mooie uitdaging

Een extra uitdaging bij het ontwerpen van de huisstijl en website was dat deze moest aansluiten bij de stijl van debatophetvmbo.nl. De lesmaterialen in de klas en aankleding op de debattoernooien zijn op het vmbo namelijk ook in de huisstijl van de stichting. Daarom moesten de stijlen bij elkaar passen. Ook mocht er geen mismatch ontstaan tussen de nieuwe huisstijl van de stichting en de zakelijke tak (Nederlands Debat Instituut BV). Hallo Mondo ging deze mooie uitdaging met veel plezier aan. De website kan je hier bekijken.

Volgende

Critical Mass

Een creatieve huisstijl die mensen activeert

Bekijk